Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Tlmo?enie
tlmo?enie – konzekutívne        
- simultánne                                                                                                                                                            
Stornopoplatky za tlmo?enie: 1-d?ové: 50% dohodnutej ceny, viacd?ové: cena za 1 de?. Cestovné a diéty sa platia tlmo?níkovi alebo ich fakturujeme osobitne.