Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Tlmočenie
tlmočenie – konzekutívne        
- simultánne                                                                                                                                                            
Stornopoplatky za tlmočenie: 1-dňové: 50% dohodnutej ceny, viacdňové: cena za 1 deň. Cestovné a diéty sa platia tlmočníkovi alebo ich fakturujeme osobitne.