Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Prekladané jazyky

anglický
arabský

bulharský
čínsky
dánsky
Český
chorvátsky
francúzsky
grécky
hebrejský
holandský
japonský
kórejský
latinský
litovský
lotyšský
macedónsky
Maďarský
Taliansky
Turecký
Srbský
Španielsky
Vietnamsky
Ukrajinský
Švédsky
Poľský
Portugalský
Rumunský
Slovinský
Nórsky
Ruský

 a ďaľšie