Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Otázky
1. Ako počítate cenu za preklady?
Cena prekladu sa určuje podľa počtu normostrán preloženého textu, 1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami. Pri bežných prekladoch sa účtuje každá začatá polnormostrana. Pri úradných (zviazaných) prekladoch sa účtuje každá začatá normostrana (aj neúplná).

2. Ako máte otvorené?
Úradné hodiny: Pondelok až Piatok od 8:00-12:30 a 13:30-16:00

3. Ako Vám môžem zaslať preklad?
Telefonicky: 02/6381 1790
02/6353 1238
faxom: 02/6353 1239
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
osobne: V kancelárii v pracovných dňoch od 8:00-12:30 a od 13:30-16:00 hod.

4. Musím zaplatiť preklad hneď pri zadaní?
Pri zadaní materiálu na preklad je potrebné uhradiť zálohu vo výške cca 50% z predpokladanej ceny celého prekladu. Zvyšok sa dopláca pri prevzatí hotového prekladu.

5. Čo všetko zahŕňa cena za preklad?
Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu. Preklad je dodaný vo formáte MS Word.

6. Ceny účtujete s daňou alebo bez dane?
Sme platcovia DPH, takže k cenám účtujeme DPH 19%.

7. Čo je to normostrana?
1 NS = 1 800 znakov vo výslednom jazyku, súčet znakov s medzerami delené 1 800 (počítané programom MS Word).

8. Kde Vás nájdem?
CENTRUM CUDZÍCH JAZKYOV s.r.o.
Vyšehradská 11
851 06 Bratislava

Tel/Fax: +421 2 63 81 17 90
Tel: +421 2 63 53 12 38
Tel: +421 2 63 53 12 39
Mobil: +421 903 904 366
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

9. Ako mi vyhotovený preklad doručíte späť?
Preklady prijímame a odosielame podľa požiadavky zákazníka telefonicky, osobne, e-mailom alebo faxom. Na požiadanie dodávame preklady na diskete alebo CD, faxom, e-mailom, poprípade kuriérom alebo na dobierku.

10. Ako rýchlo mi môžete text preložiť?
Bežný dodací termín je 3 pracovné dni
Expresné preklady – dodanie nasledujúci deň
Bleskové preklady – dodanie v deň zadania
Pri menej frekventovaných jazykoch je termín dodania závislý od momentálnej voľnej kapacity (resp. sa určí podľa dohody so zákazníkom). Pri rozsiahlejších zákazkách sa termín dodania dohodne individuálne (podľa rozsahu, obtiažnosti textu a požiadaviek zákazníka).

11. Robíte preklady so súdnou doložkou?
Zabezpečujeme oficiálne preklady osobných dokladov, potvrdení, technických osvedčení. Preklad vyhotoví a súdne overí registrovaný prekladateľ, ktorý pripojí k preloženému textu tlmočnícku doložku s guľatou pečiatkou súdneho prekladateľa.

12. Čo znamená „prišiť k prekladu“?
Preložený text súdny prekladateľ zapečatí s pôvodným materiálom (resp. overenou fotokópiou dokladu) trikolórovou šnúrkou. Vznikne tak jeden nedeliteľný dokument.

13. Prečo sa robí notárske overenie originálu?
Fotokópie dokladov sa notársky overujú najmä preto, aby bolo možné vykonať súdne overenie prekladu takej listiny, ktorej originál si chcete ponechať a preklad nie je možné prišiť k normálnej obyčajnej fotokópii.

14. Ako sa účtuje doprava tlmočníka do našej firmy?
Ak sa tlmočenie vykonáva v Bratislave, neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu tlmočníka. V prípade, že tlmočíme mimo BA, účtujeme náklady na cestu a ubytovanie podľa skutočne vynaložených nákladov doprava podľa Zákona o cestovných náhradách + ubytovanie.

15. Nenašiel som tu odpoveď na moju otázku.
Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 02/6381 1790, alebo Vám odpovieme e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.