Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Neplati?i
Vá?ený návštevník našej webstránky, predstavujeme Vám obchodných partnerov, ktorí dlhodobo neplnia jedno zo základných pravidiel dobrého obchodu, a to úhradu finan?ných záväzkov vo?i našej spolo?nosti. V prípade, ?e patríte k ni?šie uvedeným obchodným partnerom, chceme Vás upozorni?, ?e Vaše údaje budú odstránené a? po uhradení všetkých Vašich záväzkov vo?i našej spolo?nosti.