Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Jazykové korektúry
Jazykové korektúry - štylistickú a gramatickú korektúru textu poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladate?mi- korektormi hovorcami v rodnom jazyku, ktorí sa zameriavajú na rôzne špecializácie, ?ím nám zaru?ia významovú a gramatickú správnos? prekladu.