Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Jazykové korektúry
Jazykové korektúry - štylistickú a gramatickú korektúru textu poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi- korektormi hovorcami v rodnom jazyku, ktorí sa zameriavajú na rôzne špecializácie, čím nám zaručia významovú a gramatickú správnosť prekladu.