Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Ceny za prekladateľské služby
Účtovné jednotky
Jednotková cena je stanovená v objednávke alebo v zmluve.
Každú prijatú objednávku (aj s cenou) potvrdíme, čím sa stane záväznou.

Fyzická strana
Jedna strana dokumentu na preklad bez ohľadu na jej veľkosť a množstvo textu na strane.

Normovaná strana (NS)
1 NS = 1 800 znakov vo výslednom jazyku

Výpočet normostrán
Súčet znakov s medzerami delené 1 800 (počítané programom MS Word)

Rozsah prekladov sa počíta na normostrany. 1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami
Pri bežných prekladoch sa účtuje každá začatá polnormostrana (minimálny rozsah je 1 NS).
Pri úradných (zviazaných) prekladoch sa účtuje každá začatá normostrana (aj neúplná).

Na požiadanie pre Vaše zákazky vypracujeme cenovú a termínovú ponuku na základe Vašich požiadaviek zdarma.

Deň zadania a deň odovzdania zákazky sa do kalkulácie nepočíta. Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu.

K cenám účtujeme DPH 19%