Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Doru?enie zákazky
doru?enie zákazky - Preklady prijímame a odosielame pod?a po?iadavky zákazníka telefonicky, osobne, e-mailom alebo faxom. Na po?iadanie dodávame preklady na diskete alebo CD, faxom, e-mailom, poprípade kuriérom alebo na dobierku.